Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelu erikoislukiossa

Erikoislukiot


Lukio-opinnot – opiskelu erikoislukiossa

Lukiokoulutusta järjestetään pääosin lukioissa ja aikuislukioissa. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.  Lukio on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi kuitenkin halutessaan mahdollisesti lyhentää tai pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat yleisen jatko-opiskelukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Erikoislukiot

Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa, erikoislukiossa, on yksi tai useampi koulutuslinja, jonka oppilaat noudattavat valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta poikkeavaa opetussuunnitelmaa ja niihin haetaan omana hakukohteenaan yhteishaussa tai erityishaussa. Näissä lukioissa opiskelijan on suoritettava erityistehtävään kuuluvia kursseja tietty määrä ja hänellä on oikeus jättää kahdeksan valtakunnallisesti pakollista kurssia pois opinto-ohjelmastaan. Erikoislukioita ovat esimerkiksi musiikkilukio, urheilulukio, IB-lukio sekä kuvataidelukio.

Jotkin lukiot rajoittavat aineet, joista voi kursseja jättää pois, mutta joissakin opiskelija saa valita poisjättämänsä kurssit vapaasti. Jokaisesta pakollisesta oppiaineesta on kuitenkin suoritettava puolet pakollisista kursseista jonka lisäksi kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset tulee suorittaa. Yleisiä kevennettäviä aineita ovat esimerkiksi ruotsi, matematiikka, uskonto, biologia, maantiede, kemia, fysiikka ja liikunta.

Erikoislukioiden suosio on suuri. Moniin pääsee sisään vain vajaa puolet hakijoista, ja opiskelu erityislukiossa poikkeaa monin tavoin yleislukioista. Erikoislukioiden erityistehtävään kuuluvat kurssit suoritetaankin usein kunkin alan ammattilaisten ohjauksessa, ja tällöin kyse on todellisesta painotuksesta.

Lukion suoritusaika on 2–4 vuotta ja ylioppilaaksi on mahdollista valmistua joko syksyllä tai keväällä. Suurin osa opiskelijoista valmistuu kolmessa vuodessa ja vain pieni osa kahdessa. Erikoislukioissa opiskelu venyy usein 3,5 tai neljään vuoteen.


Erikoislukioita


Steiner-lukio

Steiner-lukio on nelivuotinen lukio. Kolmena lukiovuotena opiskelijat opiskelevat lukion oppimäärän ja neljäntenä vuotena oppilaat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin sekä ottavat kirjoituksiin valitsemiensa aineiden mukaisia preppauskursseja. Jo kolmen lukiovuoden jälkeen opiskelija voi kuitenkin halutessaan hakea esimerkiksi ammattikorkeakouluihin.

Lukion aikana opiskelijat työskentelevät tiede-, tieto- ja taitolajeissa. Siten lukio pyrkii edistämään oppilaan itsenäistä ajattelua. Steiner-lukio eroaa muista lukioista siinä, että lukio-opiskelijat valmistat lopputyön, jonka aiheen he valitsevat itse sekä myös suunnittelevat ja dokumentoivat työn. Työ voi olla esimerkiksi käsin valmistettava työ, kirjoitus- tai sävellystyö tai mediatyö ja sen tulee olla laaja. Lukio-opetuksen lisäksi opiskelijat osallistuvat myös erilaisille leireille ja suorittavat työharjoitteluja.


Urheilulukio

Urheilulukion opetustarjonnassa painottuu urheilu, useimmiten opiskelijan oma lajiosaaminen. Useimmat urheilulukiot tarjoavatkin erinomaisen mahdollisuuden koulunkäynnin ja urheilemisen yhdistämiselle.

Monissa urheilulukioissa valmennus toteutetaan arkisin, aamuisin tai arkipäivisin, jonka jälkeen opiskelijat palaavat aineopintojen ääreen. Useimmat urheilulukiot järjestävät valmennusta ja ohjausta useassa eri lajissa, joten opiskelija pystyy jatkamaan harrastustaan ja treenaamista opiskelunsa ohella.


Musiikkilukio

Musiikkilukio tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä musiikkialan osaamiseensa suuntautuen esimerkiksi klassiseen musiikkiin, kevyeen musiikkiin, viihdemusiikkiin, rock-musikkiin, jazz-musiikkiin tai kansanmusiikkiin.

Lukioaikana opiskelija saa mahdollisuuden opiskella muusikon perusvalmiuksia – musiikin teoriaa, säveltapailua sekä musiikin historiaa. Joissakin musiikkilukioissa voi myös opiskella musiikkiteknologiaa sekä mahdollisesti tehdä omia demoäänitteitä oppilaitoksen studiossa.


IB-lukio

IB Diploma Programme eli IB-lukio on kaksivuotinen, pääasiallisesti englanninkielinen opetusohjelma, jota usein edeltää kuitenkin niin kutsuttu valmistava vuosi. Tämän valmistava vuoden aikana IB-opiskelijat kehittävät kieli- ja opiskelutaitojaan kahta seuraavaa varsinaista IB-vuotta varten.

Ensimmäisenä vuonna  IB-opiskelija opiskelee ohjatusti lukion ensimmäisen vuoden opetussuunnitelman mukaisia aineita. Suomalaisissa kouluissa IB-tutkinto opetetaan äidinkieltä ja vieraita kieliä lukuun ottamatta kokonaan englanniksi.


Ilmaisutaidon lukio

Ilmaisutaidon lukio on ilmaistutaitoaineisiin keskittynyt erikoislukio, jossa on tarjolla ilmaisutaitoon erikoistuneiden taideaineiden kursseja, kuten esimerkiksi kirjallinen ilmaisu, lavastus, media, tanssi, teatteri, puheilmaisu sekä valo- ja äänitekniikka.


Kuvataidelukio

Kuvataidelukio on kuvaiteeseen keskittynyt erikoislukio, jossa opiskellaan valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi monipuolisesti sekä kuvataiteita että multimediaa.


Lähde: Koulutusnetti.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.