Sivuston käyttötapa: Mobiili
Erikoislukiot

Erikoislukion kautta unelma-ammattiin!

Onko sinulla rakas harrastus, josta haluaisit ehkä jopa ammatin tai haluaisitko vain päästä harrastamaan enemmän myös opintojen ohella? Haluatko valmistautua paremmin jatko-opintoihin jo lukioaikana ja päästä opiskelemaan unelma-ammattiisi? Jos vastasit kyllä, ehkäpä sinun kannattaisi harkita erikoislukiota!

Erikoislukiota eli erityisen tehtävän saaneita lukioita on Suomessa kymmeniä. Joukosta löytyy esimerkiksi urheilu-, musiikki-, kuvataide- tai viestintäpainotteisia lukioita. Myös IB-lukioita, eli lukioita, joissa opiskellaan englanniksi International Baccalaureate -tutkinto, on Suomessa useita. Lisäksi löytyy eläinlääketieteen opintoihin valmistava lukio ja tiettyä oppiainetta painottavia lukioita.

Jotkut erikoislukiot ovat maanlaajuisesti tunnettuja. Esimerkiksi Mäkelänrinteen urheilulukioon, Kallion ilmaisutaitopainotteiseen lukioon tai Kaustisten musiikkilukioon saatetaan tulla kaukaakin.

Erikoislukioissa saa opiskella kehittäen omaa intohimoista harrastustaan tai tulevaisuuden ammattiaan. Erikoislukioissa suoritetaan vähintään 12 erityistehtäväaineiden kurssia. Erikoislukioissa opiskelevalla on oikeus hiukan poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta, eli joitain pakollisia kursseja saa jättää pois. Joissain erikoislukioissa erityisaineen opiskelu voi olla hyvinkin intensiivistä, mutta toisissa se tuo pääasiassa lisäkursseja normaalin lukion oppimäärän rinnalle.

Erikoislukiot sopivat niille, jotka haluavat kehittää taitojaan tietyssä harrastuksessa tai oppiaineessa, jonka parissa he voisivat kuvitella työskentelevänsä tulevaisuudessa. 

Useissa erikoistehtävän saaneissa lukioissa on myös normaaleja lukioluokkia, joten lukiossa voi olla vain yksi erikoisluokka.

Erikoislukio

Erikoislukioon hakeminen

Lukioihin haetaan normaalisti valtakunnallisessa yhteishaussa, mutta lisäksi lukiot saattavat vaatia erillisen hakulomakkeen tai -kirjeen. Yleensä lomakkeessa pyydetään kertomaan ja pohtimaan, miksi haluaa opiskelemaan juuri kyseiseen erikoislukioon ja mistä harrastustoiminnasta tai muusta taustasta olisi hyötyä opiskelussa.

Jotkut erikoislukiot järjestävät kuitenkin pääsykokeen, jossa testataan opiskelun kannalta olennaisia taitoja. Esimerkiksi musiikkipainotteiset lukiot saattavat pyytää hakijat pääsykokeeseen testatakseen hakijoiden musikaalisuutta. Erikoislukioihin ei kuitenkaan aina ole pääsykokeita, vaan opiskelijat saatetaan valita keskiarvon ja mahdollisen hakemuksen perusteella.

Hakuprosessi kannattaa tarkistaa siltä lukiolta, johon on hakemassa, sillä käytännöt vaihtelevat. Myös lukion vaatima keskiarvo kannattaa aina varmistaa koululta erikseen.

Erikoislukioista saat hyvät valmiudet jatkaa saman alan jatko-opintoihin. Erikoislukion käyneet eivät kuitenkaan varsinaisesti ole etusijalla, vaikka hyötyä erikoisosaamisesta totta kai on.

IB-lukiot

IB-lukioissa suoritetaan englanninkielinen International Baccalaureate -tutkinto eli IB-tutkinto. International Baccalaureate Organisation vastaa IB-tutkinnon järjestämisestä ja tutkinto on käypä kaikkialla maailmassa.

IB-lukio eroaa “tavallisesta” erikoislukiosta siinä, että yhden erikoisaineen sijaan IB-linjalla opiskellaan kuutta oppiainetta. Aineet ovat äidinkieli, vieraat kielet (englanti, ruotsi tai saksa), yksilö ja yhteiskunta -aineet (historia, psykologia tai taloustiede), luonnontieteet (biologia, fysiikka tai kemia) ja matematiikka. Kolmea ainetta opiskellaan HL-tasolla (Higher Level), ja kolmea SL-tasolla (Standard Level). IB-lukion loppukokeet sijoittuvat perinteisistä ylioppilaskirjoituksista poiketen vasta toukokuulle.

Varsinainen tutkinto kestää kaksi vuotta. Suomessa IB-lukiolaiset suorittavat lisäksi pre-IB-luokan, jolla opiskellaan muitakin aineita. Opetus on englanninkielistä.

IB-luokka voi olla myös normaalissa lukiossa.

Erikoislukio

Muutto lukio-opintojen perässä

Jos haluaa opiskella erityisen tehtävän saaneessa lukiossa eikä sellaista omalta paikkakunnalta löydy, on muutettava pois kotoa lukio-opintojen perässä. Nuorena kotoa pois muuttaminen voi hirvittää (ainakin vanhempia), mutta se ei tietenkään ole mahdotonta.

Joillain erikoislukioilla on järjestettyjä asuntoja tai esimerkiksi asuntola opiskelijoille lukion läheisyyteen. Asuntoloissa asuminen on verrattain melko halpaa. Suuremmissa kaupungeissa lukio-opiskelijat voivat hakea asuntoa opiskelija-asuntoja välittävältä järjestöltä. Esimerkiksi Helsingissä HOAS:ilta voi hakea opiskelija-asuntoa.

Myös lukio-opintoihin voi saada opintotukea sekä opintolainan valtiontakauksen, jos olet yli 17-vuotias, jolloin et saa enää lapsilisää. Opintotukeen on kuitenkin tiettyjä ehtoja, jotka kannattaa tarkistaa Kelalta erikseen.

Lähteet: Kallion lukio, Ruoveden lukio, peda.net, erikoislukiot.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.