Kuvataidelukio

Savonlinnan Taidelukio
Yhteenveto
3 vuotta
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Savonlinna
Lukiot ja erikoislukiot
Kuvataidelukio | Savonlinnan Taidelukio

Kuvataidelukio

Kuvataidelinjan opinnoissakehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalis-esteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta.

Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelukiossa opiskelu antaa hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Lisäksi opiskelu kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa eri ympäristöissä ja median kuvia. Kuvataiteen harrastus rikkaine ilmiöineen on terveyttä edistävää, voimauttavaa ja antaa iloa elämään.

Opiskelu kuvataidelukiossa

Kuvataidelukiossa kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita 8 kurssin verran sekä taidehistoriaa 4 pakollisen ja valinnaisesti yhden syventävän kurssin verran. Lisäksi opiskelija valitsee pitkän taideaineen, jossa hän syventyy 13 kurssin verran johonkin seuraavista kokonaisuuksista: yleinen kuvataide, sovellettu kuvataide, mediailmaisu tai graafinen suunnittelu ja tilasuunnittelu.

Kuvataidelukion soveltavissa opinnoissa on myös työpajakursseja, kuten keramiikka, valokuva, elokuva, tekstiili ja metalligrafiikka. Tarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Kuvataidelukion toisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat naapurimaiden kulttuurikohteisiin keväisellä matkalla. Noin kolmen vuoden välein on tarjolla yhteistyömatkoja kauemmaksikin.

Kurssien sisältö

Kuvailmaisun perusteet

Kuvailmaisun perusteissa opiskellaan kuvan tekemisen perusasioita: sommittelua, värioppia, tilallisuutta, piirustusta ja maalausta. Perehdytään eri taiteen lajien ominaispiirteisiin, erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kuvien analysointiin. Näiden avulla tavoitellaan oman ilmaisun löytämistä.

Taidehistoria

Viidellä taidehistorian kurssilla opiskellaan sekä länsimaisen että maailman muiden kulttuurien taidetta. Opiskelija saa laajan perustan eri kulttuurien kuvataiteen ja arkkitehtuurin kehityksestä. Kurssit antavat vahvan yleissivistävän pohjan tuleviin opintoihin.

Yleinen kuvataide

Yleisessä kuvataiteessa opiskellaan taiteen tekemisen perinteisimpiä muotoja: piirustusta, maalausta, taidegrafiikkaa ja kuvanveistoa. Opiskelijan piirustustaitoja ja omaa ilmaisua kehitetään ja etsitään, niin mallista piirtämisen kuin mielikuvien varaan perustuvan piirtämisen kautta. Opiskelija tutustuu myös erilaisiin piirtimiin.

Sovellettu kuvataide

Sovelletun kurssit pitävät sisällään kuvataiteeseen ja muotoiluun (design) liittyviä kokonaisuuksia. Toteutustekniikat vaihtelevat perinteisestä kokeilevaan ja näiden ennakkoluulottomaan yhdistelyyn. Perinteisemmät piirtämis- ja maalaustekniikat sisältyvät kursseihin luonnostelun ja suunnittelun välineinä sekä joihinkin kursseihin pääasiallisina työmenetelminä.

Kursseilla opiskellaan mm. seuraavia tekniikoita: painomenetelmät, kirjansidonta, huopa ja muotoilu/design.

Taiteellista työprosessia dokumentoidaan portfolioon, johon kootaan koko pitkän taideaineen opiskelun ajan mm. työohjeita, luonnoksia ja ideointia. Tavoitteena on opiskelijan luovuuden, oman ilmaisun ja teknisen osaamisen kehittämisen ohella monipuolistaa näkemystä kuvataiteen osa-alueista ja muotoilusta.

Graafinen suunnittelu ja tilasuunnittelu

Taideaineessa harjaannutaan graafisten tuotteiden sekä teatteri- ja arkkitehtonisten tilojen suunnittelussa. Piirustus- ja maalaustaitojen kehittäminen on tärkeällä sijalla.

Graafisessa suunnittelussa harjoitellaan tekstin ja kuvan yhdistämistä monin eri tavoin. Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään perinteisiä taiteen kuvantekotapoja. Lisäksi perehdytään käyttö- ja taidegrafiikan painotekniikoihin sekä digikuvaan. Tietotekniikkaa hyödynnetään taltioimiseen, taittoon ja tulostamiseen.

Tilasuunnittelussa perehdytään teatterin visualisoimiseen ja näyttelyn rakentamiseen. Arkkitehtuurikurssilla suunnitellaan omakotitalo sisustuksineen.

Mediailmaisu

Mediailmaisun kursseilla paneudutaan viestinnän keinoihin enimmäkseen visuaalisesta näkökulmasta, kuitenkaan unohtamatta ääntä ja kirjoitettua sanaa. Tutkitaan erilaisia sisältöjä ja ilmaisutapoja. Tekniikoiden harjoittelun kautta saadaan kokemusta viestintään liittyvistä työmenetelmistä. Valokuva, elokuva, erilaiset julkaisut ja mediataide ovat pääsisältöjä.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukion lopussa monipuolinen näkemys (visuaalisesta) mediasta sekä hyvät pohjatiedot ja -taidot jatko-opintoja ajatellen. Kurssitöitä esitellään portfolioissa, näyttelyinä, erilaisilla verkkosivuilla ja muissa sopivissa yhteyksissä.

Kurssit soveltuvat valtakunnallisen median lukiodiplomin ja kuvataiteen lukiodiplomin pohjakursseiksi.

Kuvataiteen työpajat

Kuvataidelukion opiskelija saa monipuolistettua kurssivalikoimaansa vapaavalintaisilla työpajakursseilla. Työpajatarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Useimmin toteutuvia pajoja ovat mm. tekstiili-, ompelu-, valokuva-, keramiikka-, metalligrafiikka- ja elokuvapaja.

Noin kolmen vuoden välein toteutettavaa musiikkiteatteriproduktiota varten järjestetään erilaisia pajoja kirjoittajille, säveltäjille, valaisijoille, graafisten tuotteiden suunnittelijoille jne. Musiikkiteatteri integroituu luontevasti linjojen yhteiseksi toiminnaksi.

Tunnit alkavat yleensä muun opetuksen jälkeen iltapäivällä. Joskus ryhmät voivat kokoontua myös viikonloppuisin.

Hakeminen

Kuvataidelukioon haetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita kevään 2022 yhteishaussa. Kattava info Taidelukion koulutusohjelmista sekä hakemiseen liittyvistä asioita pidetään Taidelukion juhlasalissa (Sotilaspojankatu 3, 3. kerros) to 27.1.2022 klo 18 alkaen. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Pääsykoe

Pääsykoe järjestetään 9.5.2022 klo 9 alkaen Taidelukion salissa (Sotilaspojankatu 3, 3. kerros.). Opintopolussa kaikki Taidelukioon hakeneet saavat pääsykoekutsun s-posteihinsa ja paperilähetyksenä kotiosoitteeseen n. kaksi viikkoa ennen pääsykoetta.

Valintakriteerit

Opiskelijavalintaan vaikuttavat perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat (painoarvo valinnassa 50%) sekä Taidelukion järjestämä pääsykoe (painoarvo valinnassa 50%).

Perusopetuksen arvosanatiedot saadaan opintopolkujärjestelmän kautta peruskoulun päätötodistuksesta. Näiden aineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Pääsykoenäyttö arvioidaan asteikolla 0-10. Sisäänpääsyyn edellytetään vähintään 4,0 pistettä.

Pääsykoe- ja todistuspisteiden perusteella hakijat asetetaan linjoittain paremmuusjärjestykseen. Kuvataidelinjalle valitaan 57 ja musiikkilinjalle 37 opiskelijaa. Yhteisvalintajärjestelmästä johtuen maksimoit mahdollisuutesi opiskelijapaikkaan laittamalla haluamasi Taidelukion opinto-ohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Tutkinto / todistus

Kuvataidelukio, ylioppilastutkinto

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kuvataidelukio? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonlinnan TaidelukioSavonlinnan Taidelukio

Savonlinnan Taidelukio on Pohjoismaiden vanhin erikoislukio, jossa on kuvataidelukio ja musiikkilukio. Opintojen lopuksi opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon. Opintoihin sisältyy monipuolisesti kuvataidetta tai musiikkia, kuten maamme muissakin erikoislukioissa. Taidelukion suoritettuaan monet opiskelijat hakeutuvat kuvataiteen tai musiikin ammattiopintoihin. Opiskelijoilla on myös...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonlinnan Taidelukio ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonlinnan Taidelukio

Sotilaspojankatu 3
57100 Savonlinna

 Näytä puhelinnumero
www.taidelukio.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,3

Perustuu 18 arviointiin

Veera

Luovuus, yhteisöllisyys, inhimillisyys.

Papapapaa

Huippu koulu :D Suosittelen, upea yhteishenki!

-

Taikkari on tuonut mun elämään paljon. On helppo löytää samanhenkisiä ihmisiä - vaikka on toki tässäkin koulussa ihan kaikenlaista porukkaa, ei pelkästään mitään baskeri päässä taivaanrantaa maalaavia. Oon löytänyt tiiviin ja ihanan kaveriporukan ja rakastunut taidehistoriaan. Taikkari on mahtava paikka, mutta klikkejä täälläkin on ja sitä l...

Näytä kokonaan
Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kuvataidelukio täytä seuraavat tiedot: